หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดกลางบางพระ จ.นครปฐม

ถ้าใครคิดตามข่าวสารวงการหวยมานาน ก็คงจะได้ยินชื่อเสียงของพระศักดิ์สิทธิ์ให้พรสมหวังทุกประการอย่าง หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม วันนี้เลขสนุกจะพาทุกท่านไปดูประวัติ และวิธีขอโชคขอพรหลวงพ่อสมหวังด้วยกัน

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ

หลวงพ่อสมหวัง แรกเริ่มเดิมทีท่านชื่อว่า “หลวงพ่อใหญ่” แต่เนื่องจากใครมาขออะไรก็สมหวังกันทุกคน ชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนมาเรียกท่านว่า “หลวงพ่อสมหวัง” แทน หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ สะดุ้งมาร ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก ด้านในองค์พระพุทธรูปบรรจุมวลสารและแผ่นชนวนศักดิ์สิทธิ์มากมาย สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524 โดยพระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ สุนทโร)

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดหลวงพ่อสมหวัง หรือ วัดกลางบางพระ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 24 ไร่ บริเวณพระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ในเขตตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วิธีขอโชค ขอพรพร หลวงพ่อสมหวัง

อย่างที่บอกไปว่าหลวงพ่อท่านให้โชคสมหวังกันทุกคนจริง ๆ สามารถขอพรท่านได้ทุกเร่อง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงิน ค้าขาย ทำธุรกิจ ขอได้หมดเย โดยผู้ที่จะไปขอพรกับท่านที่วัดกลงางบางพระ จะต้องเตรียมของสักการะ ดังนี้

  • ดอกไม้
  • ธูป 3 ดอก
  • เทียน
  • แห้ว หรือสมหวังปลอกเปลือก (จำนวนตามศรัทธา)
  • แผ่นทองคำเปลว