หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 02 2566

เลขที่ออก
1880
3 ตัวบน
880
2 ตัวล่าง
18

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 2566

เลขที่ออก
7494
3 ตัวบน
494
2 ตัวล่าง
74

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31 2566

เลขที่ออก
1246
3 ตัวบน
246
2 ตัวล่าง
12

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 2566

เลขที่ออก
7906
3 ตัวบน
906
2 ตัวล่าง
79

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 29 2566

เลขที่ออก
0247
3 ตัวบน
247
2 ตัวล่าง
02

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 2566

เลขที่ออก
1742
3 ตัวบน
742
2 ตัวล่าง
17

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

เลขที่ออก
9918
3 ตัวบน
918
2 ตัวล่าง
99

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

เลขที่ออก
4645
3 ตัวบน
645
2 ตัวล่าง
46

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 2566

เลขที่ออก
9826
3 ตัวบน
826
2 ตัวล่าง
98

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 22 2566

เลขที่ออก
7143
3 ตัวบน
143
2 ตัวล่าง
71