กองสลากประกาศขึ้นเงิน

17 พ.ค. นี้ กองสลากเปิดจองคิว ขึ้นเงินรางวัล แล้วจ้า

ตั้งแต่ วันที่ 17 พ.ค. 63 ต้นไป สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกกฎป้องกัน โควิด-19 คนถูกหวยต้องลงทะเบียนจองคิวขึ้นเงินรางวัล จำกัดวันละ 65,000 ใบ

กองสลากเปิดลงทะเบียนจองคิว ขึ้นเงินรางวัล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชาชนผู้ถูกรางวัลซึ่งต้องการเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
ต้องลงทะเบียนจองคิว ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัล โดยเริ่มให้จองคิวขึ้นรางวัลของสลาก
งวด 1 เม.ย. 63 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

🌟🌟🌟

กำหนด รับขึ้นเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดในห้องจ่ายรางวัล และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทั้งนี้ จะเริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานฯ ได้ตั้งแต่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

วิธีการจองคิวออนไลน์จะไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใช้ข้อมูล ดังนี้
♦ 1. ชื่อและนามสกุล
♦ 2. หมายเลขบัตรประชาชน
♦ 3. จำนวนสลากฯ ที่ขอขึ้นรางวัล

หรือหากไม่สะดวกจองคิว หรือเดินทางมาที่สำนักงานฯ ขอแนะนำให้ประชาชนขึ้นรางวัลได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ