คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร สวดแล้วดี ศัตรูไม่กล้ำกราย

คาถาชินบัญชร เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าสวดทุกวัน จะทำให้เกิดความสิริมงคล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม วันนี้เว็บไซต์เลขสนุก ก็นำบทสวดคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มาฝากค่ะ

คาถาชินบัญชร สวดแล้วศัตรูไม่มากล้ำกราย

ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วระลึกถึงหลวงปู่โต ตั้งคำอธิษฐาน แล้วเริ่มสวดได้

( นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน )
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

 

คาถาชินบัญชร


เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกาสัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเนสังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณโกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.
ทักขิเณสะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโลกัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโรนิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว.
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโกโส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลีเถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ.
เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกาเอตาสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสาชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกังธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.
ขันทะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกังอากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.
ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตาวาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชณัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสาวะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
ชินะปัญชะระมัชณัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเลสะทา ปาเลน ตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
อิจเจวะมันโต สุคุโต สุรักโขชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโวธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

 

พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ

 

สรุป

สำหรับความเชื่อ เรื่องคาถาชินบัญชร ที่เว็บไซต์เลขสนุก เรานำมาเสนอทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของที่พึ่งทางใจ โดยมีนัยยะสำคัญอยู่ที่เวลาเราสวดภาวนา เราจะมีสมาธิในการคิดอ่านสิ่งต่างๆ จึงทำให้เรามีสติ คิดรอบคอบ ก่อนกระทำสิ่งใดลงไป ทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ

อย่าลืมติดตามเว็บไซต์เลขสนุก แล้วคุณจะไม่พลาดเลขเด็ด เลขดัง เลขมงคล รวมถึงเลขที่เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ มาสนุกกับเลขสนุกกันนะคะ

 

ติดตามเว็บไซต์เลขสนุก แล้วคุณจะ ไม่พลาด!

เลขเด็ด / ตรวจเลขสนุก / เลขสนุกมงคล / เลขสนุกคนดัง / เลขสนุกความเชื่อ

คลิกที่นี่เลย! » leksanook.com

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม