ส่องความน่ารัก เจ้าชายจอร์จ ในวันคล้ายวันประสูติ พระชันษา 7 ชันษา

22 กรกฎาคม ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของ เจ้าชายจอร์จ รัชทายาทลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษ มีพระชันษาครบ 7 ชันษา แล้ว   ส่องความน่ารัก เจ้าชายจอร์จ...