ฝันว่าแม่เสียชีวิต เป็นลางดีหรือลางร้ายกันแน่ เช็คเลย!!! ก่อนที่จะวิตกกังวลกันไปมากกว่านี้

ความฝัน เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ แต่มีผลต่อจิตใจของเราเป็นอย่างมาก หากฝันดี ตื่นมาก็รู้สึกอารมณ์ดี มีความสุข ในทางตรงกันข้ามหากฝันร้าย ต...