ทำนายฝัน ใบ้เลขเด็ด ฝันเห็นเครื่องบิน ฝันว่าเครื่องบินตก

เข้าสู่หน้าฝน การเดินทางไปไหนมาไหนก็แสนจะลำบาก ไหนจะต้องระวังเม็ดฝนที่ตกลงมาโดนรางกาย เป็นสาเหตุให้จับไข้ ไม่สบาย ไหนจะต้องระวังน้ำท่วม และถนนลื่น เสี...