ทำนายฝัน ใบ้เลขเด็ด ฝันว่าติดคุก หมายความว่า….

"คุก" สถานที่จองจำผู้กระทำความผิดทางกฎหมาย ที่แม้แต่ตัวผู้กระทำผิดเองก็มิได้ปรารถนาอยากเข้าไปอยู่อาศัยในนั้น การฝันเห็นคุก ฝันว่าติดคุก กำลังสื่อความห...