ความเชื่อเรื่องการ ปล่อยสัตว์ ช่วยเสริมดวง หรือทำบาปบริสุทธิ์?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสัตว์จำพวกปลาไหล หอยขม นก และเต่า ยังเป็นสินค้าที่ใช้ในการทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้พ้นเรื่องไม่ดี ยิ่งใกล้เข้าสู่ปีใหม่ 2564 แล้ว ตามค...