เลขเด็ดพิธีบวงสรวง “พญาเต่าทอง” วัดศรีบุญชุม จ.พะเยา

รายงานสดจากวัดศรีบุญชุม บ้านป่าสัก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีการจัดพิธีบวงสรวงถวายเครื่องเซ่นไหว้สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ พญาเต่าทอง หน้าวิหารภายในบ...