สุดแปลก!! ต้นว่าน 4 ทิศ แต่กลับออกดอก 6 ทิศ เชื่อจะให้โชคงวดนี้

แปลกสุดอะไรสุด!! ที่ชุมชนไทลื้อสิบสองปันนา หมู่ 4 บ้านกล้วยหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง พบ ต้นว่านประหลาด เป็นต้นดอกว่าน 4 ทิศ แต่ที่นี่ออกดอกเป...