ส่องเลขเด็ด 1/12/64 “ต้นกล้วยโชคดี” หลังออกเครือให้โชคถูกหวยมาแล้ว

ออกเครืออีกแล้ว!! ต้นกล้วยโชคดี กล้วยพันธุ์ "งาช้าง" ออกผลขนาดใหญ่ เส้นรอบวงใหญ่ประมาณ 25-35 ซม. ยาวประมาณ 30-40 ซม จำนวน 9 ลูก ที่บ้านของคุณอำไพ ศฤงค...