ตำนาน แม่ย่านาง! เทพผู้ปกป้องคุ้มครองนักเดินทาง

แม่ย่านาง เทพผู้ปกป้องคุ้มครองนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือ คนไทยมักบูชาแม่ย่านางตอนก่อนออกเดินทางไกล หรือตอนที่ซื้อรถใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

พญานาค ตำนวนความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน

เชื่อว่าหลายคนคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในคืนวัน 15 ค่ำเดือน 11 อีกทั้งมักจะมีข่าวรอยประหลาดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า...