ผู้ที่ซื้อสลากออมสินจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข อีกทั้งยังได้ลุ้นรางวัลทุกๆเดือน

ดอกเบี้ย สลาก ออมสิน สลากออมสินเป็นรูปแบบการออมที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยควบคู่กับสิทธิได้รับรางวัลในแต่ละงวด โดยทั่วไปสลากออมสินจะกำหนด อายุไถ่ถอนไว้...