วันอาสาฬหบูชา

ประวัติ วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

เวลาหมุนเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งในปี 2564 “วันอาสาฬหบูชา” ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกกฎาคม 2564 เลขสนุก จึงจะพาทุกคนไปดูประวัติความเป็นมาของ วันพระใหญ่เดือนกรกฎาคม เพื่อที่ว่าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อาสาฬหบูชา หมายถึง

คำว่า “อาสาฬหบูชา” อ่านว่า อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา ย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหปูรณมีบูชา” ซึ่งคำว่า “อาสาฬห” หมายถึง “เดือน 8 ” ส่วนคำว่า “ปูรณบูชา” หมายถึง “การบูชา” ดังนั้น “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญอาสาฬหะ หรือวันเพ็ญเดือน 8 นั่นเอง แต่ถ้าปีไหนมีแปด 2 หน ให้ใช้เดือนแปดหลัง

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา สำคัญอย่างไร

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ การแสดงธรรมครั้งนี้ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกพระพุทธศาสนา

จึงเป็นเหตุให้วันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันอาสาฬหบูชาถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร คือเป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเอง

กิจกรรมชาวพุทธควรถือปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วประเทศประกอบพิธีต่าง ๆ และโชคดีมากที่ปี 2564 วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเสาร์พอดี จึงทำให้เรามีวันหยุดยาวกันถึง3 วันสำหรับการทำบุญทำทาน และการพักผ่อนจากความตึงเครียด กิจกรรมนิยมปฏิบัติในวันพระใหญ่อย่างวันอาสาฬหบูชา ได้แก่

เวียนเทียน

  • การทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และดอกไม้ในยามเช้า
  • การถือศีล 8เจริญภาวนา
  • การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ และกินเนื้อสัตว์ รวมไปถึงการปล่อยสัตว์เป็นทาน
  • การฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสื
  • การทำประโยชน์ เพื่อสังคม เช่น กวาดล้านวัด ช่วยเหลือคนยากไร้

สรุป

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง “การบูชาในวันเพ็ญอาสาฬหะ” หรือ “วันเพ็ญเดือน 8” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หลังจากตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน ซึ่งในปี 2564 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ชาวพุทธไทยมักจะไปทำบุญทำทานในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : dhammathai

ติดตามเว็บไซต์เลขสนุก แล้วคุณจะ ไม่พลาด!

เลขเด็ด / ตรวจเลขสนุก / เลขสนุกมงคล / เลขสนุกคนดัง / เลขสนุกความเชื่อ

คลิกที่นี่เลย!! » leksanook.com

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴

อ่านต่อเพิ่มเติม